TLjob
- jobunivers for teknikere, designere og konstruktører
Gem annonce

Gribskov Kommune

|
Nordsjælland
|
Indrykket 24-11-2021

Byggesagsbehandler

Hvem kan sige nej til at blive en del af et fantastisk godt team! Vi værdsætter vores hverdag fordi samarbejdet er godt og bare fordi Gribskov Kommune er et godt sted at arbejde. Vi prioriterer faglig sparring og godt humør – både i teamet og på tværs af fagligheder. Hos os er der politisk lydhørhed for god servicering af virksomheder og borgere og det interne arbejdsmiljø vægtes højt, hvilket bl.a. ses i opnormering af antallet af byggesagsbehandlere det seneste år. Kom til os og oplev det.

Om jobbet
Vi søger en byggesagsbehandler, der trives med at arbejde selvstændigt, men samtidig er en god holdspiller.

Du må meget gerne have en uddannelse som ingeniør, bygningskonstruktør, arkitekt, geograf, landskabsarkitekt eller lign, men du kan også være teknisk assistent eller tilsvarende. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring som byggesagsbehandler (men ikke et krav) og med byggeriets forskellige faser og problemstillinger, f.eks. fra en lignende stilling eller fra bygge- eller rådgivningsbranchen.

Om arbejdsstedet
Gribskov Kommune er i en rivende udvikling. Vi arbejder med en ambitiøs vækstdagsorden, og vi er i gang med byudvikling af en række større områder, hvor Byg spiller en vigtig rolle. Ligesom initiativet er stort hos vores borgere, og vi har en række til- og ombygninger i etablerede områder.

Vi har et vedvarende fokus på arbejdet med effektiviseringer, nedbringelse af sagsbehandlingstider og prioritering af sagerne. Vi lægger stor vægt på en sparringskultur, og på såvel det interne som det udadrettede samarbejde. Vi har et tæt samarbejde med den øvrige del af det tekniske område. Vi lægger vægt på en god servicekultur, så borgere og virksomheder sikres en god oplevelse i Kommunen, og særligt er der stort fokus på at forbedre forholdene for erhvervslivet, og således et særligt fokus på god og hurtig sagsbehandling af vores erhvervssager. Vi har en helhedsorienteret og videns baseret tilgang til opgaverne og er løsningsorienterede.

En af de ting dine kommende kollegaer vægter højest, er at bevare de gode relationer kollegaer imellem og de stærke kollegiale fællesskaber som kendetegner Team Byg, Landzone & Miljø. Vi lægger stor vægt på en god tone og respektfuld omgang med hinanden. Vi har en meget værdsat kultur hvor det er muligt at dele både gode og dårlige oplevelser og hvor vi kollegaer i mellem har en humoristisk og humørfyldt hverdag.

Du bliver ansat i Center for Teknik og Borgerservice, hvor Team Byg, Landzone og Miljø hører til. Teamet består af 27 medarbejdere og vi har et stærkt fagligt miljø. I byggesags teamet er vi 16 byggesagsbehandlere, 3 administrative sagsbehandlere og 1 jurist.

Vores byggesagsbehandler varetager bl.a. følgende opgaver

 • Byggesagsbehandling af byggeri i forhold til byggelovgivning og anden relevant lovgivning
  Sidstnævnte handler især om planloven, naturbeskyttelsesloven og vej- og miljølovgivningen, hvor sagsbehandleren enten selv eller i samarbejde med andre skal sikre, at vilkår og tilladelser i henhold til anden lovgivning indgår i byggesagsbehandlingen.
 • Behandling af dispensationer i forhold til bygningsreglementet/byggeloven og planloven
 • Sikre lovliggørelse af ulovligt byggeri, evt. ved udstedelse af påbud og politianmeldelse
 • Sagsbehandling vedrørende udstykning og andre matrikulære forhold
 • Generel vejledning til borgere og virksomheder om muligheder i forhold til byggerier
 • Politisk betjening af relevant udvalg (primært Udvikling, By- og Land)
 • Opfølgning på mangelskrivelser
 • Screening af byggesager sammen med administrativ sagsbehandler.

Vores administrative sagsbehandlere varetager følgende byggetekniske opgaver
 • Den primære borger kontakt
 • BBR-indberetninger
 • Screening af byggesager
 • Færdigmeldinger
 • Ibrugtagningstilladelser

Vores jurist varetager følgende opgaver
 • Fordeling og prioritering af sager
 • Sparring med byggesagsbehandler om juridiske problemstillinger
 • Gennemlæsning af afgørelser i visse sager
 • Skimmelsvampsager
 • Koordination af dispensationer fra lokalplaner

Byggesagsområdet har stort politisk bevågenhed og vi har derfor væres så heldige det seneste år, at få opnormering på byggesagsområdet. Vi anvender LEAN-baserede principper med fælles digitale reolsystemer i vores prioritering af sager ud fra princippet om at løfte i flok.

Vi ser os selv som positive, engagerede og fagligt velfunderede. Vi arbejder meget selvstændigt og lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med godt samarbejde og gensidig respekt.

Om dig
Du kan lide at finde gode løsninger og har lyst til at gøre en forskel for borgere og virksomheder. Du kan lide at anvende din viden om bygninger og regler herom i konkrete sager og finde balancerede løsninger i samarbejde med eksterne og kolleger.

Du lægger vægt på at være produktiv i sagsbehandlingen, men har samtidig sans for at finde en passende balance ift. en kompetent og systematisk sagsbehandling, hvor der tages højde for individuelle forskelle. Det er derfor vigtigt, at du er god til at identificere ansøgers ønsker og levere den relevante service.

Vi forventer, at du har konkret viden om - eller interesse for - byggelovgivning og gerne også anden relevant lovgivning, f.eks. forvaltningsloven, offentlighedsloven og planloven.

Du er fagligt engageret og evner at sætte dig ind i løsningen af nye problemstillinger. Du er god til at samarbejde og skabe netværk, også med folk med andre faglige baggrunde. Du er velformuleret, klar og tydelig i din formidling - mundtligt såvel som skriftligt. Du evner at omsætte regler og formulere afgørelser på en enkel og forståelig måde.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt med evne til at træffe beslutninger. Du kan arbejde i et travlt miljø, hvor det er nødvendigt at kunne prioritere mellem opgaverne, og kan bevare overblikket også selvom der er mange bolde i luften. Samtidig er du humoristisk og humørfyldt, så du er med til at sprede god energi til kollegaer og samarbejdspartnere.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst. Stillinger er som udgangspunkt på fuld tid, og tiltrædelse 1. februar 2022 eller efter aftale.

Vi har flekstid, og det er muligt med hjemmearbejdsdage efter aftale.

Yderligere oplysninger
Du er meget velkommen til at kontakte byggesagsbehandler Micki Juhl Ortwed, telefon 72 49 60 00 eller Teamleder Anne Skelmose Juhl, telefon 72 49 67 94.
Send gerne en sms, så ringes der tilbage.

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 12. december 2021 kl. 23.00.

Vi afholder første samtale den 15. december 2021, hvor vi også udvælger kandidater til anden samtale, som vi afholder den 17. december 2021.

Vi ønsker tiltrædelse senest den 1. februar 2022.

Ansøgninger modtages kun elektronisk via knappen 'Søg stillingen'.

Gribskov Kommunes værdier
Åbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet


Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med regler for beskyttelse af personfølsomme oplysninger.

 


Du må meget gerne skrive i din ansøgning, at du så jobbet på tljob.dk

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Virksomhedsinformation
Gribskov Kommune
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
Tlf:
72496000
Kontaktperson
 
Tlf:
-
Adresse:
3200 Helsinge
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
24-11-2021
Udløber:
12-12-2021
Kviknummer:
LJA-82997092
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Tilsyn og sagsbehandling
Beliggenhed
Gem annonce