TLjob
- jobunivers for teknikere, designere og konstruktører
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Det Kongelige Teater og Kapel

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 07-05-2022

Det Kongelige Teater søger en modistelev/The Royal Danish Theatre is looking for an apprentice as Milliner

FOR ENGLISH SEE BELOW

Det Kongelige Teater søger en elev pr. 1. september 2022 til Modistværkstedet til den 3-årige Beklædningshåndværkeruddannelse med speciale som modist.

Som elev på Modistværkstedet kan vi tilbyde dig en bred uddannelse inden for fremstilling af hovedbeklædning m.m. til teaterkostumer. Vi producerer både til ballet, opera og skuespil. Udover ny-produktioner arbejder vi med vedligeholdelse, tilretninger og mange andre praktiske opgaver i forbindelse med de ca. 45 forestillinger pr. sæson, som vi opfører.

Da Det Kongelige Teater pt. er det eneste sted i Danmark, hvor man kan blive uddannet til modist, lægger vi stor vægt på, at du er interesseret i fremstilling og produktion af teater-hovedtøj m.m.

Vi kan tilbyde en uddannelse, hvor modistfaget er det grundlæggende, men du kommer også til at være med til at løse mange andre alsidige opgaver. Vi fremstiller en stor del af tilbehøret til kostumerne, hvilket f.eks. kan være masker, kyrasser, dyrehoveder, smykker/diademer, blomster og englevinger.

Dit primære praktiksted vil være på Gl. scene på Kgs. Nytorv men kan også periodevis foregå i Skuespilhuset og Operaen.

Uddannelsen tager ca. 3 år og 2 måneder, hvor ca. 35 uger foregår periodevis på Teknisk Skole på EUC-Syd i Sønderborg, hvor man bor på skolehjem.

Som elev vil du blive en del af et team med 3 dygtige og erfarne modister på en travl og spændende arbejdsplads.Om dig
Vi forventer, at du udover at kunne lide at sy, også er nysgerrig efter at prøve kræfter med mange forskellige arbejdsteknikker, værktøjer og materialer. Det vil tillige være en fordel, hvis du har interesse for brugen af nye digitale teknikker (3D print, laserskæring mm).

Vi lægger vægt på, at du er nysgerrig, tålmodig, ansvarsfuld, initiativrig og fleksibel. Vi prioriterer det gode arbejdsmiljø og forventer, at du bidrager med et positivt og imødekommende væsen.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge stillingen.Ansættelsesvilkår
Ansættelsen finder sted pr. 1. september 2022 på fuld tid og sker iht. Organisationsaftalen for Det Kongelige Teaters tekniske personale tilsluttet Offentligt Ansattes Organisationer.Sådan søger du stillingen
Søg stillingen ved at klikke på ”søg stillingen” nederst til højre i annoncen. Vedhæft relevant dokumentation og medbring gerne ting, du selv har lavet, til en evt. ansættelsessamtale.Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er fredag d 20. maj kl. 12.00.

Vi forventer at afholde samtaler ultimo maj og primo juni. Evt. 2. samtale bliver umiddelbart efter, og 2-3 ansøgere vil slutteligt blive udvalgt til en 1-dags praktik, hvorefter den endelige afgørelse træffes.Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, kan du kontakte leder af Modist og Tekstil, Gitte Løgtholt Poulsen på mail gilp@kglteater.dk eller elevansvarlig Magnus Tougaard på mail mato@kglteater.dk.Læs mere om Det Kongelige Teater på www.kglteater.dk

The Royal Danish Theatre is looking for an apprentice as of September 1st 2022 in the Millinery Workshop for the three year Clothing Craftsman Education specializing as a milliner.

As a student in the Millinery Workshop we can offer you a broad education in the manufacture of headgear etc. for theatrical costumes. We produce for ballet, opera and plays. In addition to new productions, we work with maintenance, adjustments and many other practical tasks in connection with the approx. 45 performances per season.

As the Royal Danish Theatre is currently the only place in Denmark where you can be trained as a milliner, we attach great importance to you being interested in the production of theatre headpieces etc.

We can offer an education where the milliner profession is the basics, but you will also help solve many other versatile tasks. We make a large part of the accessories for the costumes, which can be masks, harnesses, animal heads, jewelry/diadems, flowers and angel wings.

Your primary place of internship will be at Gl. Scene at Kgs. Nytorv but can also periodically take place in the Playhouse and at the Opera.

The training takes about 3 years and 2 months, where about 35 weeks take place periodically at the Technical School at EUC-Syd in Sønderborg, where you live in a school home.

As a student, you will be part of a team of 3 skilled and experienced milliners in a busy and exciting workplace.About you
We expect that in addition to liking sewing, you are also curious to try your hand at many different working techniques, tools and materials. Furthermore, it will be an advantage if you are interested in the use of new digital techniques (3D printing, laser cutting, etc.).

We emphasize that you are curious, patient, responsible, enterprising and flexible. We prioritize the good working environment and expect you to contribute with a positive and welcoming being.

Anyone interested regardless of personal background is encouraged to apply for the position.Conditions of employment
The recruitment takes place on September 1st 2022 on a full time basis in accordance with The organizational agreement for the Royal Danish Theatre's technical staff affiliated with Public Employees' Organizations.How to apply for the position
Apply for the position by clicking on "apply for the position" at the bottom right of the ad. Attach relevant documentation and bring things you have made yourself to a possible employment interview.Application deadline
The application deadline is Friday 20th of May at noon.

We expect to hold talks in late May and early June. Any 2nd interview will be immediately after, and 2-3 applicants will finally be selected for a one-day internship, after which the final decision will be made.Want to know more?
If you have any questions, you can contact the head of Millinery and Textile, Gitte Løgtholt Poulsen by email gilp@kglteater.dk or student responsible, Magnus Tougaard by mail mato@kglteater.dkRead more about the Royal Danish Theatre on www.kglteater.dk


Du må meget gerne skrive i din ansøgning, at du så jobbet på tljob.dk
Virksomhedsinformation
Det Kongelige Teater og Kapel
August Bournonvilles Passage 2
1055 København K
Tlf:
25517885
Kontaktperson
 
Tlf:
40184345
Adresse:
1055 København K
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
07-05-2022
Udløber:
20-05-2022
Kviknummer:
LJA-83591079
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Industri, retail og tekstil
Beliggenhed