Odense Kommune

|
Fyn
|
Indrykket 17-02-2021

Vejinspektør til tilsyn med kommunens veje, Park og Vejdrift

Motiveres du af faglige udfordringer og kan du holde hovedet koldt, har du det store overblik og er du stærk i vejtilsyn? Er det vigtigt for dig, at der er højt til loftet og kvalitet i det arbejde, du udfører? Så er det måske dig, der skal være vores nye kollega.

Odense by har vokseværk men det sker ikke på bekostning af vores drift af vejområdet. Det kræver dygtige og kompetente medarbejdere med sans for helhedstænkning for at fastholde Odense som en attraktiv levende storby.

Vi har travlt i vejdriften i By- og Kulturforvaltningen og søger derfor en ny kollega til vejdrift med fokus på lovpligtigt strækningstilsyn og gravetilladelser.

Vi har fokus på at drive de offentlige trafikarealer mest optimalt inden for de givne rammer. Odense Kommune har foretaget ekstraordinære investeringer i udbygning og vedligeholdelse af infrastrukturen, hvorfor vi er midt i en spændende tid med mange udfordringer og høj aktivitet.

Vi forventer derfor, at du er motiveret for at arbejde med tilsyn af kommunens veje. Opgaver som spænder over dagligt tilsyn med veje og vejudstyr, løsning af mindre konstaterede opgaver på vejområdet, bestilling af mindre opgaver ved udførende entreprenører, indmeldelser til de fagansvarlige kollegaer med konstaterede forhold til afhjælpning samt tilsyn og færdigmeldinger på gravetilladelser. Stillingen indebærer i høj grad spændende samarbejde i og uden for kommunens organisation.

Om osVejdriften hører hjemme i Park- og Vejdrift, så udover 14 kollegaer indenfor vejområdet får du også 6 kollegaer, der drifter kommunens parker, grønne områder, skove og boldbaner. Vi er mange forskellige fagligheder samlet under loftet på Odense Slot og på Olfert Fischersvej. Vi er fælles om god trivsel og et uformelt miljø kombineret med stor indflydelse og selvstændighed i jobbet.

Om jobbet
Selvom to dage ikke er ens i By- og Kulturforvaltningen så kommer du til at arbejde med vejtilsyn og gravetilladelser herunder:

 • Strækningstilsyn med kommunens veje
 • Afhjælpning af konstaterede mindre opgaver
 • Bestilling af mindre opgaver ved entreprenører til udførelse
 • Henvendelser til de fagansvarlige på konstaterede forhold til afklaring/afhjælpning
 • Dialog med entreprenører i forbindelse med gravetilladelser
 • Vejvagt i sommerhalvåret (24/7 vagtordning hver 5 uge)
 • Deltage i vintervagt i vinterhalvåret (som udgangspunkt afløsning)
 • Der udleveres arbejdstøj
 • Der stilles tilsynsbil til rådighed, der er indrettet med separat opvarmet kontor med direkte adgang fra førerplads og rum til værktøj mm.
Om dig
Vi søger dig som evner at motivere dig selv og skabe resultater gennem samarbejde med andre og gøre en positiv forskel.

Vi ønsker os:
 • En kollega med relevant teknisk uddannelse og erfaring indenfor vejtilsyn og gravetilladelser, f.eks. teknisk assistent/teknisk designer, konstruktør eller anden relevant baggrund
 • At du har IT-kendskab og håndtere PC, tablet og smartphone som arbejdsredskaber
 • At du har godt kendskab til fagsystemer som driftweb, KortInfo, vejman.dk, vinterman, VejVejr  
 • At du har godt kendskab til afmærkning af vejarbejder
 • At du har VEJ-EU kurset Vejen som arbejdsplads trin I og II (eller villig til at tage det)
 • At du har en ballast, så du kan håndtere en til tider presset hverdag
 • At du kan samarbejde med både kollegaer, samarbejdspartnere, entreprenører og odenseanere og skabe god og konstruktiv dialog, men også kunne sige fra
 • Være indstillet på og have forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation
Vi forventer, at du:
 • Har erfaring med vejtilsyn, gravetilladelser og anlægsteknik (rigtigt gravearbejde og retablering)
 • Har kendskab til vejlovgivning med videre og har en grundlæggende forståelse for vejens elementer, materialer og funktion samt et godt branchekendskab
 • Har generelt godt IT-kendskab og GIS-systemer på brugerniveau
 • Har kørekort, da arbejdet i hovedtræk udføres fra tilsynsbil
Vi tilbyder
 • En spændende arbejdsplads i Danmarks grønne storby – Odense
 • Et godt fagligt og socialt miljø, samt ledelsens støtte og opbakning
 • Stor frihed under ansvar
 • Medarbejderfordele som sundhedsordning med for eksempel fysioterapi, massage- og motionstilbud, samt frugt og kantine
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse den 1. april 2021 eller efter aftale.

Vil du vide mere?
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Heine Risom på 20415553 eller på hrpou@odense.dk.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 10. marts 2021. Samtaler forventes afholdt den 24. marts 2021. 


Du må meget gerne skrive i din ansøgning, at du så jobbet på tljob.dk
Odense Kommune
Nørregade 36
5000 Odense C
Kontakt
 
Adresse
5000 Odense C
Danmark
Oprettet:
17-02-2021
Udløber:
10-03-2021
Kviknummer:
LJA-81729300
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Ledelse (byggeri)