Jammerbugt Kommune

|
Nordjylland
|
Indrykket 28-04-2021

Sagsbehandler til vejområdet i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune søger en energisk og engageret landinspektør, ingeniør eller tilsvarende med interesse indenfor vejområdet.

Om stillingen
Stillingen er på 37 timer ugentligt med tiltrædelse pr. 1. juli 2021 eller snarest derefter.

Vi søger en person, der med engagement og energi brænder for opgaven, og som har interesse i at kunne varetage opgaver som myndighed indenfor vejområdet.

Du indgår i den nuværende vejgruppe, og forventes at få ansvar og opgaver indenfor hele myndighedsområdet, hvilket bl.a. kunne indebære:

 • administrering af vejlovene generelt
 • godkende vejudlæg og vejprojekter i forbindelse med nye byggemodninger
 • koordinering og planlægning af kommunens trafiksikkerhedsindsats
 • implementering af ny lovgivning, eksempelvis LER 2.0
 • koordinering og tilsyn vedr. udstedelse af gravetilladelser samt rådighedstilladelser.
 • løbende dialog med borgere og virksomheder i forhold til oplysning og vejledning.

Opgaverne fordeles og flyttes mellem medarbejderne i vejgruppen alt efter kompetence, interessefelter samt arbejdspres, idet vejgruppen på i alt 5 personer danner en ”selvstyrende enhed” i Teknik og Forsyningsafdelingen. Den faglige ledelse forestås af faglederen for vejgruppen.

Kompleksitet:
 • Ansvar for opgavernes løsning indenfor vejområdet som vejmyndighed.
 • Samarbejde med de øvrige i gruppen, samt den øvrige del af Vækst og Udviklingsforvaltningen.
 • Faglig sparring med kollegaer, og på tværs af enheder, samt repræsentere kommunen udadtil i relevante sammenhænge.

Du er en del af den samlede afdeling og forvaltning, og skal derfor individuelt og i samspil med de øvrige:
 • bidrage til en positiv udvikling af arbejdsområdet, baseret på helhedstænkning, tværgående prioritet, effektivitet og udnyttelse af alle ressourcer, herunder også ansvar for økonomien i relevante projekter og driftsmæssige sammenhænge
 • sikre at beslutninger og prioriteringer føres ud i livet
 • være innovativ i løsning af de pålagte opgaver.

Nærmeste reference er Teknik og forsyningschefen.

Kvalifikationer:
Vi forestiller os, at du:
 • har en relevant uddannelse som landinspektør, ingeniør eller tilsvarende akademisk baggrund. Her vil kendskab til vejlovgivningen være en fordel
 • har bred interesse indenfor vejområdet
 • har energi og mod, lyst og personligt positivt drive, til på en engageret måde at løse opgaverne
 • har kendskab til brugen af IT og relevante IT-systemer
 • har gode formuleringsevner i både skrift og tale
 • er servicemindet og samskabende i forhold til kommunens dialog med borgere og virksomheder
 • har kørekort.

Herudover vil vi vægte, at du har overblik, er fleksibel og effektiv, samt udviser rettidig omhu og stabilitet i hverdagen, der undertiden kan være presset. Du må gerne besidde egenskaber, som udadvendt, godt humør og humoristisk sans.

Vi tilbyder:
 • et selvstændigt og afvekslende job, hvor du kan være med til at påvirke, skabe og udvikle din hverdag
 • et godt kollegialt og fagligt miljø
 • engagerede og velkvalificerede medarbejdere
 • et job i en kommunal virksomhed i udvikling.

Ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem din faglige organisation og Kommunernes Landsforening, og efter principperne om NY LØN.

Der vil være mulighed for forhandling af funktions- og kvalifikationstillæg til stillingen.

Vi har flekstid, en aktiv personaleforening, kantineordning, sundhedsordning med videre.

Arbejdsstedet er indtil videre administrationsbygningen, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved Teknik- og Forsyningschef Peter Laursen på telefon 72 57 76 61 eller fagleder for vejgruppen Kristian Olsen på telefon 72 57 75 35

Ansøgningsfrist:
Vi skal have din ansøgning senest den 14. maj 2021, og regner herefter med at kunne afholde samtaler i uge 21.

Din ansøgning skal være bilagt relevant dokumentation for din uddannelse og eventuel erhvervserfaring.

 


Du må meget gerne skrive i din ansøgning, at du så jobbet på tljob.dk
Jammerbugt Kommune
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Telefon
72577777
Kontakt
 
Telefon
-
Adresse
9490 Pandrup
Danmark
Oprettet:
28-04-2021
Udløber:
14-05-2021
Kviknummer:
LJA-82024451
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Konstruktion og projektering mv.