Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Specialcenter Syddanmark - Østruplund

|
Fyn
|
Indrykket 18-01-2022

Leder for Kvalitet og Udvikling til Specialcenter Syddanmark i Region Syddanmark

Vores leder for kvalitet og udvikling har fået et nyt job, hvor hun kan bygge videre på de resultater og erfaringer, hun har opnået hos os. Vi søger derfor hendes efterfølger. Har du en inddragende og vedholdende tilgang til udvikling af det højt specialiserede socialområde? Har du blik for både udvikling af det faglige indhold og arbejdsmiljø? Kan du veksle mellem udvikling på en konkret afdeling i centret og udvikling af det samlede socialområdet i Region Syddanmark? Så er denne attraktive stilling måske noget for dig.

Specialcenter Syddanmark er et bo- og aktivitetstilbud for voksne og et bo- og undervisningstilbud tilbud for børn og unge. Centret er beliggende med afdelinger spredt i det meste af regionen. Der er tre afdelinger for børn og unge og seks afdelinger for voksne. I centret tilbyder vi højt specialiserede løsninger til børn, unge og voksne med socialt og psykisk komplekse problemstillinger. Vores målgruppe er voksne psykisk udviklingshæmmede med svære psyko/sociale udfordringer, ofte kombineret med en dom til anbringelse og børn og unge med markante emotionelle, kognitive og/eller psykiatrinære vanskeligheder.

Som leder for kvalitet og udvikling bliver du ansvarlig for at sikre den faglige udvikling af og kvaliteten på vores bo- og aktivitetstilbud herunder sikre, at kvalitetsstandarder efterleves og strategiske målsætninger for området omsættes i form af konkrete initiativer. Derfor betegner vi også stillingen som faglig leder for kvalitet og udvikling. Afdelingslederne har ansvaret for implementeringen, men du har en central rolle i at understøtte afdelingerne samtidig med at du sætter retningen. Du bliver ligeledes ansvarlig for, at arbejdsmiljøet udvikles og tager højde for de udfordringer, som borgergruppen kan give anledning til. Du får en bred berøringsflade til både interne og eksterne samarbejdsparter.

Vi er netop nu i en ansøgningsproces for at blive VISO-leverandør. Det betyder, at vi forventer at få en rådgivningsfunktion i forhold til kriminalitetsforebyggelse hos voksne udviklingshæmmede, hvor vi har en kernekompetence. Vi arbejder på sigt også på at blive VISO-leverandør på børneområdet. VISO-arbejdet vil også blive et ansvarsområde for den faglige leder for kvalitet og udvikling.

Udviklingen af de sundhedsfaglige indsatser går stærkt. Der skal derfor arbejdes på at sikre de nødvendige kompetencer lokalt og i staben. Her får du også en central rolle.

Din arbejdsplads har base i Udby ved to af børnetilbuddene, men i praksis har du arbejdsplads på de afdelinger, hvor det passer med opgaverne. Du må derfor påregne kørsel mellem vores matrikler, der er beliggende i Ribe, Rødding, Jels og Fredericia i Jylland og Udby og Østrup på Fyn.

Du vil indgå i ledergruppen i Specialcenter Syddanmark og du bliver en del af et stort center, der har et fagligt højt ambitionsniveau og fokus på udvikling af faglige tiltag. Stillingen refererer til centerchefen.

Du vil være ansvarlig for den faglige udvikling og kvaliteten samt arbejdsmiljøet i tilbuddene, men arbejdet udmøntes i samarbejde med centerchefen og afdelingslederne. Der er en kvalitets- og udviklingsstab bestående af tre udviklingskonsulenter, hvor den ene har fokus på Den Syddanske Forbedringsmodel, en neuropædagogisk konsulent og en centersygeplejerske. Staben refererer til dig.

I ledergruppen arbejder vi på at udvikle teambaseret ledelse for klynger af tilbud, så hvert team består af tre afdelingsledere. Dette skal være med til at løfte vores tilbud, men også give afdelingslederne nye udviklingsmuligheder.

Dine primære opgaver er, at:

• stå i spidsen for og sikre implementering af kvalitetsarbejdet med afsæt i Den Danske Kvalitetsmodel samt det sociale områdes strategi, herunder Den Syddanske Forbedringsmodel, Serviceloven og Sundhedsloven.
• understøtte udviklings- og kvalitetsarbejde i centrets afdelinger samt det samlede sociale område.
• Understøtte arbejdet med de sundhedsfaglige indsatser i samarbejde med afdelingsledere og centersygeplejerske
• være tovholder på centrets overordnede arbejdsmiljøindsatser og sikre den nødvendige sammenhæng og opfølgning.
• være tovholder på arbejdet med at forebygge og begrænse magtanvendelser.
• deltage i det sociale områdes koordinerende vidensteams i samarbejde med de andre centres Ledere for Kvalitet og Udvikling.
• sparre med centerchef, afdelingsledere og medarbejdere med nøglefunktioner.
• deltage i matchning af nye borgere til centrets afdelinger.

Du vil have fagligt ledelsesansvar for:

• kvalitetssikring af centrets tilbud herunder at arbejdet med kvalitetsstandarder udføres.
• overordnet ansvarlig for arbejdsmiljøarbejdet og herunder afholdelsen af ArbejdsMiljøOrganisationens møder
• udvikling af de sundhedsfaglige indsatser
• ansvar for fælles matchning mellem kommunale henvendelser om behov for pladser og centrets mulighed for at modtage borgere
• kontakt til diverse tilsyn (Det sociale Tilsyn, Styrelsen for patientsikkerhed og Arbejdstilsynet), relevante samarbejdspartnere samt koordinering af anmeldte tilsynsbesøg
• opdatering af tilbudsportalen
• opstart og udvikling af nye tilbud/pladser
• udarbejde kompetenceplaner for centret som helhed i samarbejde med centerchef og afdelingsledere

Som faglig leder for kvalitet og udvikling indgår du i:

• Et af de tre tværgående vidensteams: Kvalitet og udvikling, Arbejdsmiljø eller Sundhed samt udfører de opgaver, der opstår herfra samt diverse tværgående mødefora på tværs af socialområdet
• Arbejdet med at understøtte afdelingslederne med sparring (fx svære personalesager, møder med pårørende, deltager i relevante afdelingsmøder, temadage mv)
• Fagligt lederforum for Ledere for Kvalitet og Udvikling fra de øvrige centre på socialområdet
• Koordinerings-, strategi- og planlægningsmøder med centerchef og ledermøder i centret
• Samarbejdsorganisationen i Specialcentret
• Kvartalstilsyn efter aftale med centerchefen
• Matchningsteam på tværs af det sociale område

Din profil

• Du har gerne ledelseserfaring og gerne en bred erfaring med samarbejde med ledere.
• Du har et bredt repertoire af pædagogiske, sundhedsfaglige og konsulentfaglige metoder og redskaber, som du har erfaringer med at bringe i spil.
• Vi forestiller os, at du har en relevant professionsbachelor eller videregående uddannelse og afsluttet eller igangværende lederefteruddannelse eller anden relevant efteruddannelse på diplom- eller master-niveau. Du har gode kommunikative evner, såvel mundtlig som skriftligt.
• Du har gennemslagskraft og lydhørhed samt evne til at kunne skabe begejstring og følgeskab.
• Du trives i samarbejde på tværs af afdelingerne i centret og på tværs af det samlede socialområde
• Du har gerne kendskab til målgrupperne i specialcentret eller det øvrige specialiserede socialområde, men det er ikke et krav.

Vi tilbyder

• En engageret og fagligt velfunderet medarbejdergruppe og organisation, som fortsat skal udvikles
• En ambitiøs ledelsesgruppe med både erfarne og nytilkomne ledere, som vil udvikling
• Deltagelse i ekstern ledelsessupervision
• Gode muligheder for efteruddannelse
• Støtte og support fra såvel lederkollegaer som administrative medarbejdere
• Stor mulighed for at medvirke til udvikling af centrets strategi inden for rammerne af kerneopgaven og socialområdets strategi.
• En attraktiv løn efter overenskomst.

Mere om stillingen

Læs mere om Specialcenter Syddanmark på siden her.

Hvis du er interesseret i stillingen, opfordres du til at kontakte centerchef Allan Kjær Hansen på tlf.: 6138 6893.

Din ansøgning

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2022. Første runde ansættelsessamtaler afholdes 7. februar 2022 og anden runde samtaler afholdes 24. februar 2022. Der anvendes test mellem første og anden samtalerunde. Stillingen forventes besat pr. 1. april 2022.Du må meget gerne skrive i din ansøgning, at du så jobbet på tljob.dk
Specialcenter Syddanmark - Østruplund
Klintebjergvej 75
5450 Otterup
Telefon
61386893
Kontakt
 
Telefon
61386893
Adresse
5450 Otterup
Danmark
Oprettet:
18-01-2022
Udløber:
01-02-2022
Kviknummer:
LJA-83244906
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Ledelse (teknik)