Silkeborg Kommune

|
Midtjylland
|
Indrykket 15-09-2022

Energileder til Silkeborg Kommune

Er du klar til at stå i spidsen for arbejdet med at nedbringe energiforbruget i en af Danmarks største vækstkommuner?

Silkeborg Kommune Ejendomme
Ejendomsstaben varetager bl.a. udvikling, drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomsportefølje på ca. 580.000 m2 efter principperne i Facility Management.

I mere end 10 år har det samlede ansvar for driften og udviklingen af de kommunale bygninger i Silkeborg været samlet i staben Ejendomme. Forudsætningerne er derfor på plads for at kunne nedbringe energiforbruget og eliminere energispild. Igennem de seneste 10 år er vi også lykkedes med at reducere energiudgifterne med mere end 30%, og det gennemsnitlige energimærke for bygningerne er forbedret fra mellem D og E til mellem B og C.

Energirigtig drift og byggeri er med andre ord allerede en integreret del af driften, og vi har løbende indfriet de lokale politiske målsætninger og understøttet de nationale målsætninger. Men rejsen er kun lige begyndt, og vi er bevidste om, at der fortsat er et stort potentiale for at reducere energi- og ressourceforbruget i de kommunale bygninger.

Implementeringen af energiledelse og de afledte energireduktioner er et politisk forankret mål – og understøtter Silkeborg Kommunes målsætning om CO2-neutralitet.

Du vil blive en del af et team, der arbejder med langsigtet vedligehold og udvikling af de kommunale bygninger. Herunder forbedring af indeklimaet, bæredygtighed, optimering af de tekniske installationer samt selvfølgelig energireduktioner.
Med andre ord er energiledelse hos os en integreret del af bygningsdriften.

Teamet er en del af sektionen ”Rådgivning og Vedligehold”, som kendetegnes ved, at mange fagligheder arbejder sammen – og vi understøtter hinanden i vores fælles mål. Det være sig indenfor arbejdet med at nedbringe energi- og ressourceforbrug, vælge bæredygtige og totaløkonomiske løsninger, sikre en høj kvalitet i vores byggeri og skabe gode fysiske rammer.

Arbejdsopgaver
Du vil stå i spidsen for Silkeborg Kommunes fortsatte indsats med at nedbringe energiforbruget i de kommunale bygninger. Du vil arbejde på flere fronter og niveauer, når du både sikrer at teknikerne og brugerne i vores bygninger agerer energirigtigt, og når du holder ledelsen og kollegaerne fast på målsætninger og den fortsatte udvikling.

Du er opsøgende og nysgerrig, og har forståelsen for, at energiledelse omfatter både de tekniske aspekter, herunder energistyring af høj kvalitet og en målrettet afrapportering – men også de blødere aspekter som uddannelse og udvikling af organisationen.

Du lykkedes både med at realisere egne projekter og opgaver, men drives lige så meget af at påvirke kollegaer og interessenter omkring dig, sådan at energirigtig drift og byggeri til stadighed står højt på dagsordenen.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

 • Opdateret kortlægning af energi- og ressourceforbrug, så du har ejerskab og forståelse for sammenhænge og potentialer
 • Udarbejdelse af reduktionsmål og målsætninger for de kommende år
 • Udarbejdelse og eksekvering af handleplaner til at understøtte målsætningerne
 • Ejerskab for vores energistyringssystem og udvikling af dette
 • Uddannelse af det tekniske personale
 • Projektledelse af tekniske projekter
 • Omstilling til fossilfri forsyning af de kommunale ejendomme

Afhængigt af kompetencer og kvalifikationer vil der også være mulighed for at du deltager i andre projekter og opgaver i staben. F.eks. udvikling af de tekniske standarder, programmering af og idriftsættelse af nybyggeri, udvikling af vores CTS-platform eller ledelse af processer og projekter.

Baggrund og kvalifikationer
Du har måske en installationsteknisk baggrund, som maskinmester eller ingeniør eller er måske energiteknolog eller uddannet eller har erfaring indenfor energiledelse.

Konkret ser vi gerne, at du:

 • Brænder for den grønne omstilling og en bæredygtig bygningsdrift
 • Har en opdateret viden på området
 • Har en systematisk og struktureret tilgang til problemløsning og planlægning
 • Er analytisk og kan lide at arbejde med data og anvender naturligt relevante værktøjer som f.eks. Power BI eller lign
 • Har gode kommunikative evner og befinder dig godt med at lede en proces og drive en udvikling
 • Har erfaring med eller uddannelse indenfor at arbejde med energiledelse
 • Lyst til at udvikle dig selv og kollegaerne omkring dig

Vi tilbyder:

 • En plads på holdet blandt en af Danmarks førende kommuner indenfor ejendomsdrift
 • En rummelig arbejdsplads med høje forventninger til kvaliteten i de ydelser vi leverer til vores samarbejdspartnere
 • Gode kollegaer med et højt fagligt niveau – hvor de gode løsninger skabes i team-samarbejdet, og hvor den uformelle omgangstone er kendetegnende
 • Faglig sparring og udvikling af dine kompetencer
 • Mulighed for selv at tilrettelægge din arbejdsdag, som veksler mellem skrivebord og vores bygninger, og hvor plads til fritid og familie vægtes højt – og hvor fleksibilitet ift. hjemmearbejde er en selvfølge

Lyder det lige som et job for dig? Så se filmen her og få et endnu bedre indblik i at være ansat hos os.
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.
 
Yderligere information:
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte teamleder Lars Thygesen på tlf. 24 98 86 69 på sms, hvorefter jeg ringer tilbage. 

Ansøgningsfrist onsdag 5. oktober 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag, onsdag eller torsdag i uge 41.
 
Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.
 


Du må meget gerne skrive i din ansøgning, at du så jobbet på tljob.dk
Silkeborg Kommune
Østergade 1
8600 Silkeborg
Telefon
40204550
Kontakt
 
Adresse
8600 Silkeborg
Danmark
Oprettet:
15-09-2022
Udløber:
05-10-2022
Kviknummer:
LJA-84033039
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Ledelse (teknik)