Frederiksberg Kommune

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 15-09-2022

Energirådgiver til Ejendomsservice- og Driftsenheden i Frederiksberg Kommune

Vil du være med til at sætte retning for energioptimering på Frederiksberg Kommunes ejendomme?

Synes du, at rejsen fra energidata til projekter og eksekvering er spændende og vil du være med til at rykke på Frederiksberg Kommunes energi- og CO2-dagsorden? Vi udvider teamet og søger derfor en dygtig og engageret energirådgiver med speciale i energioptimering af ejendomme til Ejendomsservice og Drift i Frederiksberg Kommune.

Stillingen som energirådgiver
Sammen med vores energirådgiver og vores team af driftskonsulenter skal du bidrage til at synliggøre og realisere potentialet for energioptimeringer i vores bygninger. Det er højt på den kommunale dagsorden og vi har et godt tværgående samarbejde om den samlede indsats for at reducere både energiforbrug og CO2. Vi har derfor brug for dig til at finde ud af, hvor kan vi få flest energieffektiviseringer for pengene, samtidig med at vi har respekt for vores ældre bygninger.

Som energirådgiver kommer dine opgaver blandt andet til at bestå i at:

  • Identificere og forme energieffektiviseringsprojekter på kommunens ejendomme på baggrund af faktisk energiforbrug, data, energimærker og bygningstilstand
  • Bidrage til at udvikle en metode til bedre energioptimering af vores ejendomme – både ud fra en teknisk, arkitektonisk og en brugsmæssig vinkel
  • Synliggøre potentialet for de kommunale ejendomme ved at indsamle og analysere data i vores energistyringssystem DEXMA
  • Beregne og dokumentere energibesparelser på vores ejendomme
  • Bidrage til kollegernes projekter i form af støtte og sparring ift. energioptimering
Du vil sammen med vores energirådgiver komme til at arbejde med vores GAP-projekt, der har fokus på bedre og mere strategisk energiledelse. Gennem projektet skal du sammen med engagerede kolleger udvikle en systematisk metode til at synliggøre performance gap’et mellem det faktiske og det teoretiske/forventede energiforbedringspotentiale på tværs af kommunens ejendomsportefølje.

Baggrunden for GAP-projektet er ønsket om at rykke på Frederiksberg Kommunes ambitiøse energi- og CO2-dagsordenen, hvor kommunen har en målsætning om at være CO2-neutrale i 2030. Her spiller energistyring, energirenovering og CO2-neutral energiforsyning en betydelig rolle. Projektet skal her bidrage med at sikre konkrete projekter og anbefalinger samt en oversigt over de mulige og sandsynlige energioptimeringspotentialer.

Vi forventer derfor, at du har en uddannelsesmæssig baggrund indenfor energi og bygninger. Du har stor erfaring i arbejdet med at analysere og beregne på energidata og energioptimeringsprojekter. Din erfaring stammer måske fra arbejde i en offentlig organisation, alment boligselskab eller som rådgiver, men vigtigst af alt er det, du kan dokumentere at du har skabt positive resultater. Herudover forventer vi at du:
  • trives med at skabe fremdrift og sikre, at vi når de målsætninger, vi har sat os for energioptimering af vores bygninger
  • har en forståelse for byggetekniske, arkitektoniske og installationstekniske faggrupper
  • har erfaring med at identificere energirenoveringer og -optimeringer og udarbejde business cases ud fra energibudgetter
  • har forståelse for brugerprocesser og brugerbehov
  • er positiv, imødekommende og at du ønsker at indgå i et team

Vi tilbyder et udviklende job på en arbejdsplads med et godt socialt og fagligt miljø. Omgangstonen er uformel og præget af humor og hjælpsomhed og en vigtig del af vores samarbejdsform er opgavesparring og fælles læring. Du får stor indflydelse på udformningen af din arbejdsdag med flextid og mulighed for hjemmearbejde.

I Driftsteamet i Ejendomsservice og Drift arbejder vi 14 medarbejdere (bestående af ingeniører, maskinmestre, bygningskonstruktører, arkitekt, sikringsmand, servicekoordinator og økonomimedarbejder), som sammen sikrer koordinering og gennemførelse af energirenoveringer og vedligeholdsprojekter. Organisatorisk ligger vi i afdelingen By, Byggeri og Ejendomme under By-, Kultur- og Miljøområdet i Frederiksberg Kommune.

Spørgsmål og ansøgning
Vi tilbyder et udviklende job på en spændende arbejdsplads og Ejendomsservice og Drift er en enhed, som både kan have travlt og have det sjovt samtidig.

Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer ugentligt og ansættelse sker efter gældende overenskomst og med aflønning efter kvalifikationer i henhold til principperne i Ny Løn. Vi har derudover en flextidsaftale for alle medarbejdere og andre personalegoder.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Ejendomsservice- og driftschef Peter Borgselius på 2898 4384 eller energirådgiver Esmir Maslesa på 2898 4354.

Vil glæder os til at læse din ansøgning. Ansøgningsfristen er søndag den 9. oktober 2022. Vi afholder første runde samtaler den 14. oktober 2022 og anden runde samtaler forventes afholdt den 27. oktober 2022, med ansættelse umiddelbart efter eller senest 1. december 2022.

Ejendomsservice og Driftsenheden er en enhed under By, Kultur og Miljøområdet i Frederiksberg Kommune. Vi håndterer dagligt planlagte og akutte vedligeholdelsesopgaver på den kommunale ejendomsportefølje som er i stor variation fra klassiske palævillaer til nye moderne ejendomme. Porteføljen består af ca. 250 ejendomme fordelt på ca. 490.000 m2, bestående af alt fra skoler, daginstitutioner, biblioteker, svømmehaller, beboelsesejendomme, plejecentre mv.
 

Frederiksberg er en levende by med et dynamisk bysamfund. Byens sjæl bygger på vores historie og klassiske arv og er med til at præge den spændende udvikling af Frederiksberg som en grøn, sund og pulserende del af Hovedstaden.
Vi er en moderne kommune, der betjener 104.305 borgere. Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.


Du må meget gerne skrive i din ansøgning, at du så jobbet på tljob.dk
Frederiksberg Kommune
Smallegade 1
2000 Frederiksberg
Kontakt
 
Adresse
2000 Frederiksberg
Danmark
Oprettet:
15-09-2022
Udløber:
09-10-2022
Kviknummer:
LJA-84033713
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Installation, energi og miljø