Norddjurs Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 23-09-2022

Landinspektør til Vejgruppen

Vejgruppen søger en kollega med fokus på myndighedsopgaver

Vi søger en ny kollega, gerne landinspektør, som brænder for sagsbehandling inden for vejmyndighedsområdet. Du vil blive en del af Vejgruppen, som arbejder med vejadministration, -anlæg og -planlægning. 

Vejgruppen er en del af Vej og ejendom, som arbejder med vejdrift, drift af grønne områder, vejadministration, vejanlæg, planlægning, byggemodning, bortforpagtning, ejendomsvedligeholdelse og ejendomssalg.

Her vil du indgå i de daglige opgaver, hvor dit primære fokus er på det vejjuridiske område.

Du kommer til at indgå i et team, som i forvejen består af en landinspektør, to ingeniører og en energiteknolog, der løser opgaver inden for ekspropriation, vejanlæg, byggemodning, administration af vejlovgivningen, trafiksikkerhed, planlægning og grundejerforeninger samt GIS vedligeholdelse. 

Din arbejdsplads bliver i administrationsbygningen Kirkestien 1, 8961 Allingåbro.

 
Dine primære arbejdsopgaver bliver:
 • Administration af vejlovgivningen.
 • Ekspropriation
 • Hegnsynssekretariatet
 • Interne høringssvar i forhold til vejplanlægning ved lokalplaner
 • Matrikulære sager i forhold til vejlovgivningen
 • Udarbejdelse af sagsfremstilling som beslutningsgrundlag for det politiske niveau
 • Godkendelse af grundejerforeningsvedtægter
 • Dialog med borgere og professionelle aktører i forhold til ovenstående opgaver
 • Bidrage til et højt fagligt niveau i afdelingen
Derudover skal du hjælpe med opgaver indenfor:
 • Ajourføring og opgradering af vejfortegnelsen
 • Forslag til opgradering og forbedring af GIS
 • Anlægsopgaver
 • Bidrage til løbende udvikling af vejgruppen
 • Indgå i projektarbejder og bidrage proaktivt til udviklingsopgaver
Vi søger en kollega der:
 • Har en uddannelsesmæssig baggrund som landinspektør, jurist, ingeniør, tekniker eller lignende
 • Er indstillet på at arbejde i en politisk organisation
 • Er stabil, fleksibel og selvstændig
 • Kan kommunikere åbent, imødekommende og klart i både skrift og tale
 • Er en god kollega og har rigtig gode samarbejdsevner
 • Har mod til at udfordre og lyst til at gå foran med nye initiativer
 • Er robust i samspillet med engagerede kolleger
 • Tager sit gode humør med på arbejde og trives i en uformel omgangstone

I jobbet får du mu­lighed for løbende at udvikle dine kompetencer både gennem traditionelle kurser og uddannelser, men også andre interne former for kompetenceudvikling, eksempelvis videndeling, tværfagligt arbejde og projektarbejde. 

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. I Vej og Ejendom er der mulighed for flekstid og hjemmearbejde, da vi vægter balancen mellem arbejdsliv og familieliv højt.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Vej- og ejendomschef: Kim T. Jensen på tlf.: 20 75 15 00

Ansøgning med relevante bilag sendes, så den er modtaget senest 10. november 2022

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 47.

Vores Norddjurs 
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs. 

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks


Du må meget gerne skrive i din ansøgning, at du så jobbet på tljob.dk
Norddjurs Kommune
Kirkestien 1
8961 Allingåbro
Telefon
89594003
Kontakt
 
Adresse
8961 Allingåbro
Danmark
Oprettet:
23-09-2022
Udløber:
10-11-2022
Kviknummer:
LJA-84060369
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Konstruktion og projektering mv.