TLjob
- jobunivers for teknikere, designere og konstruktører
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Københavns Kommune

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 21-12-2021

Teknik- og Miljøforvaltningen søger to medarbejdere til vejmyndighedsarbejde og mindre anlægsprojekter i Københavns Kommune

Enheden Tilladelse til Vejændring søger to medarbejdere med viden om veje og trafik.

Tilladelse til Vejændring beskæftiger sig overordnet med godkendelse af ændringer på vejene i København. Vi behandler ansøgninger fra borgere og private bygherrer og arbejder desuden målrettet med at forbedre trafiksikkerheden, tilgængeligheden og skolevejene i København.

Sagsbehandler til Myndighedsteamet
Opgaverne omhandler primært

  • sagsbehandling, herunder godkendelse, koordinering og opfølgning på private bygherrers anlægsprojekter på offentlige veje og private fællesveje inkl. byudviklingsområder
  • sagsbehandling og stillingtagen til diverse ansøgninger om forskellige typer permanent og længerevarende råden over vejareal
  • myndighedsbehandling af vejforhold i forbindelse med byggetilladelser
  • matrikulære opgaver på vejområdet
  • besvarelse af borgerhenvendelser
Opgaverne løses i samarbejde med forvaltningens andre områder, hvor dine primære opgaver bliver myndighedsbehandling og sikring af inddragelse af alle faginteresser og afvejning af hensyn mellem de forskellige fagområder, lovgivning og byens, borgernes og ansøgerens behov. Løsningen af opgaverne stiller krav om, at du skriver bedre end de fleste.

Projektleder til mindre anlægsprojekter i Trafiksikkerhedsteamet
Opgaverne omhandler primært

  • gennemførelse af mindre anlægsprojekter, typisk i forbindelse med trafiksikkerheds- eller skolevejsprojekter, inkl. myndighedsgodkendelse
  • dialog med borgere, skoler og andre interessenter
  • deltagelse i det generelle trafiksikkerhedsarbejde i kommunen
  • besvarelse af borgerhenvendelser
  • deltagelse i sparring om andre projekter på tværs af forvaltningens enheder
Opgaverne løses i samarbejde med forvaltningens andre områder, hvor teamets primære fokus på trafiksikkerhed og skoleveje løses med samtidigt fokus for forvaltningens øvrige mål og strategier samt borgernes og byens behov.

For begge stillinger

Hvem er du?

Du er en engageret og udadvendt person med en uddannelsesmæssig baggrund som vej-/trafikingeniør, landinspektør, landskabsarkitekt eller lignende med viden om trafik og vejområdet herunder vejregler.

Foruden det faglige lægger vi vægt på, at du har overblik, personlig gennemslagskraft og evne til at kommunikere både mundtligt og skriftlig med professionelle rådgivere og borgere samt interesse for at arbejde i en politisk ledet organisation.

Vi tilbyder
Vi tilbyder udfordrende og tværfaglige arbejdsopgaver i et inspirerende og uformelt miljø med fokus på læring og kompetenceudvikling. Du indgår i tæt samarbejde med gode kolleger, hvor vi prøver at skabe rum for det sociale i en travl hverdag.

Jobbet rummer mange udviklingsmuligheder og udfordringer, både fagligt og personligt. Derudover tilbyder vi flextid med en gennemsnitlig arbejdsuge på 37 timer, idet vi lægger vægt på et afbalanceret forhold mellem arbejdsliv og familieliv.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål om stillingen i myndighedsteamet, er du meget velkommen til at kontakte enhedschef Søren Kastoft på 2270 6534 eller sagsbehandler Caroline Ejler Godtved på 2362 2238.

Hvis du har spørgsmål om stillingen i trafiksikkerhedsteamet, er du meget velkommen til at kontakte enhedschef Søren Kastoft på 2270 6534 eller fagkoordinator Søren Troels Berg på 3031 3989.

Du kan læse mere om København Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen på www.kk.dk og www.tmf.kk.dk.

Søg via linket senest lørdag den 15. januar 2022
Oplys i din ansøgning hvilken af de to stillinger du søger, eller om du søger dem begge.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler med udvalgte kandidater i uge 3.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.


Du må meget gerne skrive i din ansøgning, at du så jobbet på tljob.dk
Virksomhedsinformation
Københavns Kommune
Borups Allé 177
2400 København NV
Tlf:
29160281
Kontaktperson
 
Tlf:
22706534
Adresse:
2400 København NV
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
21-12-2021
Udløber:
15-01-2022
Kviknummer:
LJA-83128175
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Konstruktion og projektering mv.
Job i virksomheden
Københavns Kommune
København, Storkøbenhavn
Beliggenhed