TLjob
- jobunivers for teknikere, designere og konstruktører
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 28-05-2020

To administrative medarbejdere med stærke bygningsfaglige kompetencer

Om jobbet:
Aarhus Kommune søger to medarbejdere med bygningsfaglig baggrund og med stærke kompetencer inden for nybyggeri, bygningsvedligeholdelse og moderniseringer samt klimatiltag- og bæredygtighed inden for byggesektoren.
 
Du bliver ansat i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB), hvor vi er ni ansatte i bygningsafdelingen. Det er vores kerneopgave at sikre velegnede bygninger og lokaler til borgere og tilknyttet personale inden for det sociale og beskæftigelsesmæssige område. Vores bygningsportefølje er aktuelt på ca. 150.000 m2 fordelt på ca. 150 ejendomme inden for kommunegrænsen.
 
Dine opgaver omfatter som oftest projektledelse i forbindelse med ny- og tilbygninger samt indvendig vedligeholdelse og funktionelle tilpasninger af MSB’s bygningsportefølje, hvor du vil fungere som bygherrerepræsentant med projekt- og økonomiansvar. Du vil også indgå som byggeteknisk rådgiver over for de decentrale ledere og deres eventuelle bygningsteknikere, som driver tilbuddene i MSB’s bygninger.
I den ene af stillingerne vil desuden indgå fysiske planlovsforhold med hensyn til kommenteringsopgaver over for Kommuneplan, lokalplaner eller lignende til brug for den politiske ledelse i MSB.
 
I bygningsafdelingen samarbejder vi med eksterne rådgivere, entreprenører og borgerrepræsentanter samt interne fagspecialister og repræsentanter for den administrative og politiske ledelse i MSB. Herudover har vi et løbende samarbejde med Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø i forbindelse med en samarbejdsaftale om udvendig bygningsvedligeholdelse og genopretning. Endvidere deltager MSB’s bygningsafdeling i det løbende tværmagistratslige samarbejde på ejendomsområdet og specifikt om fælles udvikling og implementering af Aarhus Kommunes Klimaplan og bæredygtigheds- og energirenoveringstiltag mv. Du vil blive en del af dette spændende og faglige udviklingssamarbejde.
 
Dine personlige kompetencer skal således både omfatte stærke bygningsfaglige kompetencer inden for de beskrevne arbejds- og ansvarsområder, og du skal samtidig besidde gode samarbejdsevner og kunne lide at arbejde med forskellige samarbejdspartnere, som har varierende teknisk indsigt. Desuden skal du være en god formidler af bygningstekniske forhold.

Din profil:

Heriblandt:

 • Du er ingeniør, bygningskonstruktør, arkitekt eller har anden tilsvarende relevant uddannelse
 • Du har erfaring med nybyggeri, bygningsvedligeholdelse og har indgået i byggeprojekters forskellige faser
 • Du har konkret arbejdet med og har indsigt i tekniske aspekter om klimatiltag og bæredygtighed
 • Du har erfaring med at skabe løsninger og tiltag inden for indeklima og energiområdet
 • Du har analytiske evner, der gør dig i stand til hurtigt at skabe dig et overblik
 • Du er serviceminded og har gode formuleringsevner såvel skriftligt som mundtligt
 • Du kan håndtere en kompleks hverdag med mange sideløbende opgaver
 • Du kan udføre et selvstændigt eller dialogbaseret arbejde på baggrund af en professionel og struktureret tilrettelæggelse og styring af opgaven og få den afsluttet som aftalt
 • Du tager ansvar for at levere resultater, der er fagligt og økonomisk holdbare og til aftalt tid
 • Du vil skulle indgå i mange forskelligartede samarbejdsfora, som forudsætter gode personlige samarbejdsevner
 • Du har kendskab til de seneste regelsæt og vejledninger inden for bygge- og ejendomsområdet og flair for at arbejde med IT og fagrelaterede systemer, FM-systemet MainManager eller drifts- og vedligeholdelsesprogrammet Caretaker og eventuelt AutoCAD/Revit eller tilsvarende programmer
Erfaring fra en politisk styret organisation vil være en fordel, men ikke nødvendigvis et krav. Politisk flair vil imidlertid være en fordel, især i arbejdet med opgaverne om fysiske planlovsforhold.

Derfor skal du vælge os:
Vi kan tilbyde et spændende job i en organisation under stadig forandring og udvikling, hvor anlægsområdet indgår i de politiske og økonomiske prioriteringer og dermed spiller en betydelig rolle.
 
Der er gode kollegiale rammer, fleksible arbejdsvilkår og mulighed for hjemmearbejdsdage, et højt fagligt niveau med mange udfordringer og spændende arbejdsopgaver samt gode muligheder for såvel faglig som personlig udvikling.
 Løn og ansættelsesvilkår:Der er tale om to fuldtidsstillinger (genbesættelser) på hver 37 timer pr. uge med start snarest muligt. Stillingerne aflønnes efter aftale med relevant faglig organisation i henhold til reglerne om Ny Løn. Der tilbydes flekstids-ordning.
 Hvis du vil vide mere:
Du kan henvende dig til bygningschef Hans Christiansen på tlf. 29 20 35 64, hvis du vil vide mere om jobbet. Du vil i det daglige arbejde referere til bygningschefen.
For mere generel information om Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) henvises til kommunens hjemmeside: www.aarhus.dk.

AnsøgningKlik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: onsdag d. 3. juni 2020.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 24 og eventuel anden runde i uge 25 eller uge 26.
Om os:
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) yder hjælp til kommunens borgere på social- og beskæftigelsesområdet. MSB er fra august 2019 blevet en enhedsforvaltning med Direktion og et samlet social- og beskæftigelsesområde fordelt på seks driftsområder og fire centrale stabe, hvoraf bygningsafdelingen indgår i staben ”Mål, Økonomi og Boliger”.
 
Enhedsforvaltningens sociale del er primært ansvarlig for kommunens tilbud til personer med handicap, sindslidende, misbrugere og socialt udsatte samt familie-, børn og ungeområdet.
Enhedsforvaltningens beskæftigelsesmæssige del er primært ansvarlig for tilbud til borgere, der står uden for eller er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan blandt andet være kontanthjælpsmodtagere, revalidender, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt nyankomne flygtninge og indvandrere.
 
MSB’s bygningsafdeling med kaldenavnet ”Bygninger” er (jf. ovenfor) en del af den centrale fællesstab ”Mål, Økonomi og Boliger”, som har arbejdsplads på Jægergården, Værkmestergade 15B, 8000 Aarhus C.
 
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement


Du må meget gerne skrive i din ansøgning, at du så jobbet på tljob.dk
Virksomhedsinformation
Aarhus Kommune
Værkmestergade 15B
8000 Aarhus C
Kontaktperson
 
Adresse:
8000 Aarhus C
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
28-05-2020
Udløber:
03-06-2020
Kviknummer:
LJA-80342963
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Ledelse (byggeri)
Beliggenhed
Lignende job
Danmarks Tekniske Universitet
Lyngby-Taarbæk, Storkøbenhavn
KH OneStop A/S
Aabenraa, Syd- og Sønderjylland